Kontakt

Kontakt

Prevádzkovateľ Web stránky

Centrum pre pomoc v núdzi
Kopčianska 8
Bratislava – mestská časť Petržalka
85101

Generálny riaditeľ   
Július Banda
info@televiziaok.sk
Tel: + 421 944 530 752

Spolupracovník 
Milan Daniel
milan.daniel@televiziaok.sk

Redakčný Email – Redakcia@televiziaok.sk

INZERCIA A REKLAMA – Tel Kontakt – Centrala@televiziaok.sk

 

Bank. spoj.: VÚB Banka, a.s.    IBAN:SK75 0200 0000 0038 0638 9856
IČO-50048783

Právna forma: Občianske združenie
Registrácia: MV SR,