Náš tím

                                                                    

Generálny riaditeľ  – Televízie OK                                      Informátor – Televízie OK  

Július Banda                                                                                    Milan Daniel
info@televiziaok.sk                                                             milan.daniel@televiziaok.sk

Tel: + 421 944 530 752